ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ဦးဝေဖြိုးနှင့်ဇနီး (ရသာချို စက်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက်) မှ ငွေကျပ် ၄၁,၃၆၆,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိဆေးရုံသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။