ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်ခဲ့ပြီးချိန်မှစ၍ ယခုဆိုလျှင် အများကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်ပုံစံဖြင့်အရသာ (၁၇)မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

ယံယံ မူလအရသာများ

Xcite ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များ

Ultra ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များ

ယံယံ မူလအရသာများ

မာလရှမ်းကောအရသာ

56 grams

This hearty Mala Xiang Guo features a ton of fresh vegetables, making it the perfect recipe to use all that fresh produce. It’s also great during cooler weather. Make sure you serve your quality time.

YumYum_Tomyum_Salad_Flavour

တုန့်ယမ်းချဉ်စပ်အသုပ်အရသာ

56 grams

Our tasters simply loved the hot and spicy, fresh garlic, ginger flavor and splash of lime make great family favorites.

မာလရှမ်းကောအရသာ

56 grams

This hearty Mala Xiang Guo features a ton of fresh vegetables, making it the perfect recipe to use all that fresh produce. It’s also great during cooler weather. Make sure you serve your quality time.

YumYum_Tomyum_Salad_Flavour

တုန့်ယမ်းချဉ်စပ်အသုပ်အရသာ

56 grams

Our tasters simply loved the hot and spicy, fresh garlic, ginger flavor and splash of lime make great family favorites.

ပုဇွန်မလိုင်ချဉ်စပ်အရသာ

63 grams

Yum Yum Jumbo can give the delicious taste of sweet by shrimp, and fresh and clean ingredients with sour and chili flavor in Tom Yum soup like real Tom Yum style.

ကြက်သားအရသာ

50 ဂရမ်

ယမ်ယမ်၏ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့် ခေါက်ဆွဲခြောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းအကောင်းဆုံး ခေါက်ဆွဲခြောက်လည်းဖြစ်သည်။ အရသာသိမ်မွေ့သည့် ဤခေါက်ဆွဲခြောက်သည် တရုတ်ဟင်းလျာများကို အခြေခံ၍ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး စားသုံးသူမျိုးစုံမှ နှစ်သက်ကြသည်။ သဘာဝကြက်သားအရသာကို ငရုပ်သီးနှင့် ကြက်သွန်ဖြူတို့၏ အဆီအနှစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။

ပုဇွန်မလိုင်ချဉ်စပ်အရသာ

63 grams

Yum Yum Jumbo can give the delicious taste of sweet by shrimp, and fresh and clean ingredients with sour and chili flavor in Tom Yum soup like real Tom Yum style.

ကြက်သားအရသာ

50 ဂရမ်

ယမ်ယမ်၏ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့် ခေါက်ဆွဲခြောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းအကောင်းဆုံး ခေါက်ဆွဲခြောက်လည်းဖြစ်သည်။ အရသာသိမ်မွေ့သည့် ဤခေါက်ဆွဲခြောက်သည် တရုတ်ဟင်းလျာများကို အခြေခံ၍ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး စားသုံးသူမျိုးစုံမှ နှစ်သက်ကြသည်။ သဘာဝကြက်သားအရသာကို ငရုပ်သီးနှင့် ကြက်သွန်ဖြူတို့၏ အဆီအနှစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။

မာလရှမ်းကောအရသာ

56 grams

This hearty Mala Xiang Guo features a ton of fresh vegetables, making it the perfect recipe to use all that fresh produce. It’s also great during cooler weather. Make sure you serve your quality time.

YumYum_Tomyum_Salad_Flavour

တုန့်ယမ်းချဉ်စပ်အသုပ်အရသာ

56 grams

Our tasters simply loved the hot and spicy, fresh garlic, ginger flavor and splash of lime make great family favorites.

ပုဇွန်မလိုင်ချဉ်စပ်အရသာ

63 grams

Yum Yum Jumbo can give the delicious taste of sweet by shrimp, and fresh and clean ingredients with sour and chili flavor in Tom Yum soup like real Tom Yum style.

ကြက်သားအရသာ

50 ဂရမ်

ယမ်ယမ်၏ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့် ခေါက်ဆွဲခြောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းအကောင်းဆုံး ခေါက်ဆွဲခြောက်လည်းဖြစ်သည်။ အရသာသိမ်မွေ့သည့် ဤခေါက်ဆွဲခြောက်သည် တရုတ်ဟင်းလျာများကို အခြေခံ၍ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး စားသုံးသူမျိုးစုံမှ နှစ်သက်ကြသည်။ သဘာဝကြက်သားအရသာကို ငရုပ်သီးနှင့် ကြက်သွန်ဖြူတို့၏ အဆီအနှစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။

ပုစွန်ချဉ်စပ်

60 ဂရမ်

ပုစွန်ချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ထိုင်းရိုးရာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် ပုစွန်အရသာတို့ ပေါင်းစပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အချဉ်အစပ်ပြင်းသော အာရှဟင်းလျာများ၏ အရသာရှိိလှသည့် အမှတ်အသားဖြစ်သည်။

ဘဲသားဆီချက်

55 ဂရမ်

ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ဘဲသားတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထူးခြားသည့် အရသာဖြစ်သည်။

ပုစွန်ချဉ်စပ်

60 ဂရမ်

ပုစွန်ချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ထိုင်းရိုးရာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် ပုစွန်အရသာတို့ ပေါင်းစပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အချဉ်အစပ်ပြင်းသော အာရှဟင်းလျာများ၏ အရသာရှိိလှသည့် အမှတ်အသားဖြစ်သည်။

ဘဲသားဆီချက်

55 ဂရမ်

ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ဘဲသားတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထူးခြားသည့် အရသာဖြစ်သည်။

ကြက်သားဆီချက်

60 ဂရမ်

နောင်နှစ်များတွင် သတ်သတ်လွတ်အရသာ၊ ကြက်သားဆီချက်အရသာ၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာ၊ တုံယမ်း ပုစွန်အရသာ၊ တုံယမ်း ကြက်သားအရသာ၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်နှင့် ကြက်သွန်ဖြူကြက်သားအရသာတို့ကို ထပ်မံတီထွင်ခဲ့သည်။

အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာ

55 ဂရမ်

အရှေ့တောင်အာရှ အရသာများထဲတွင် ထူးခြားသည့် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာဖြစ်သည်။

ကြက်သားဆီချက်

60 ဂရမ်

နောင်နှစ်များတွင် သတ်သတ်လွတ်အရသာ၊ ကြက်သားဆီချက်အရသာ၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာ၊ တုံယမ်း ပုစွန်အရသာ၊ တုံယမ်း ကြက်သားအရသာ၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်နှင့် ကြက်သွန်ဖြူကြက်သားအရသာတို့ကို ထပ်မံတီထွင်ခဲ့သည်။

အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာ

55 ဂရမ်

အရှေ့တောင်အာရှ အရသာများထဲတွင် ထူးခြားသည့် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာဖြစ်သည်။

ပုစွန်ချဉ်စပ်

60 ဂရမ်

ပုစွန်ချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ထိုင်းရိုးရာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် ပုစွန်အရသာတို့ ပေါင်းစပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အချဉ်အစပ်ပြင်းသော အာရှဟင်းလျာများ၏ အရသာရှိိလှသည့် အမှတ်အသားဖြစ်သည်။

ဘဲသားဆီချက်

55 ဂရမ်

ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ဘဲသားတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထူးခြားသည့် အရသာဖြစ်သည်။

ကြက်သားဆီချက်

60 ဂရမ်

နောင်နှစ်များတွင် သတ်သတ်လွတ်အရသာ၊ ကြက်သားဆီချက်အရသာ၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာ၊ တုံယမ်း ပုစွန်အရသာ၊ တုံယမ်း ကြက်သားအရသာ၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်နှင့် ကြက်သွန်ဖြူကြက်သားအရသာတို့ကို ထပ်မံတီထွင်ခဲ့သည်။

အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာ

55 ဂရမ်

အရှေ့တောင်အာရှ အရသာများထဲတွင် ထူးခြားသည့် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာဖြစ်သည်။

Xciteခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များ

Xcite တုံယမ်းပုစွန်အရသာ

70 ဂရမ်

ထိုင်းရိုးရာ ချဉ်စပ်တုံယမ်းနှင့် မွှေးပျံ့သည့်ပုစွန်အရသာဖြစ်သည်။

Xcite မာလာကြက်သားအရသာ

70 ဂရမ်

အရသာရှိလှသည့် ကြက်သားခေါက်ဆွဲကို စပ်စပ်ပြင်းပြင်း မာလာအရသာနှင့် တစ်မူထူးခြားထားခြင်းဖြစ်သည်။

Xcite တုံယမ်းပုစွန်အရသာ

70 ဂရမ်

ထိုင်းရိုးရာ ချဉ်စပ်တုံယမ်းနှင့် မွှေးပျံ့သည့်ပုစွန်အရသာဖြစ်သည်။

Xcite မာလာကြက်သားအရသာ

70 ဂရမ်

အရသာရှိလှသည့် ကြက်သားခေါက်ဆွဲကို စပ်စပ်ပြင်းပြင်း မာလာအရသာနှင့် တစ်မူထူးခြားထားခြင်းဖြစ်သည်။

Xcite တုံယမ်းပုစွန်အနှစ်အရသာ

70 ဂရမ်

ပုံမှန်တုံယမ်းပုစွန်၏ အရသာအပြင် ထူးခြားသည့် အနှစ်အရသာကြောင့် စားသုံးသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။

Xcite တုံယမ်းကြက်သားအရသာ

70 ဂရမ်

ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် တုံယမ်းကြက်သားအရသာသည် ထိုင်းရိုးရာအစားအစာကို တစ်မူဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။

Xcite တုံယမ်းပုစွန်အနှစ်အရသာ

70 ဂရမ်

ပုံမှန်တုံယမ်းပုစွန်၏ အရသာအပြင် ထူးခြားသည့် အနှစ်အရသာကြောင့် စားသုံးသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။

Xcite တုံယမ်းကြက်သားအရသာ

70 ဂရမ်

ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် တုံယမ်းကြက်သားအရသာသည် ထိုင်းရိုးရာအစားအစာကို တစ်မူဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။

Xcite တုံယမ်းပုစွန်အရသာ

70 ဂရမ်

ထိုင်းရိုးရာ ချဉ်စပ်တုံယမ်းနှင့် မွှေးပျံ့သည့်ပုစွန်အရသာဖြစ်သည်။

Xcite မာလာကြက်သားအရသာ

70 ဂရမ်

အရသာရှိလှသည့် ကြက်သားခေါက်ဆွဲကို စပ်စပ်ပြင်းပြင်း မာလာအရသာနှင့် တစ်မူထူးခြားထားခြင်းဖြစ်သည်။

Xcite တုံယမ်းပုစွန်အနှစ်အရသာ

70 ဂရမ်

ပုံမှန်တုံယမ်းပုစွန်၏ အရသာအပြင် ထူးခြားသည့် အနှစ်အရသာကြောင့် စားသုံးသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။

Xcite တုံယမ်းကြက်သားအရသာ

70 ဂရမ်

ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် တုံယမ်းကြက်သားအရသာသည် ထိုင်းရိုးရာအစားအစာကို တစ်မူဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။

Xcite အမဲသားအစပ်အရသာ

70 ဂရမ်

အရသာထူးခြားပြည့်စုံပြီး အာရှဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံပါ၀င်သည့် ထူးခြားသည့်အရသာဖြစ်သည်။

Xcite တုံယမ်းကြက်သားအရသာ

70 ဂရမ်

ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် တုံယမ်းကြက်သားအရသာသည် ထိုင်းရိုးရာအစားအစာကို တစ်မူဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။

Xcite အမဲသားအစပ်အရသာ

70 ဂရမ်

အရသာထူးခြားပြည့်စုံပြီး အာရှဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံပါ၀င်သည့် ထူးခြားသည့်အရသာဖြစ်သည်။

Xcite အမဲသားအစပ်အရသာ

70 ဂရမ်

အရသာထူးခြားပြည့်စုံပြီး အာရှဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံပါ၀င်သည့် ထူးခြားသည့်အရသာဖြစ်သည်။

Ultraခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များ

ပုစွန်ကြက်သွန်ဖြူအစပ်အရသာ

85 grams

ပုစွန်ကြက်သွန်ဖြူအစပ်အရသာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် နူးညံ့သော ခေါက်ဆွဲသားနဲ့အတူ အစပ်အရသာအနေတော်ဖြင့် စားသုံးသူအများစုကြိုက်နှစ်သက်စေမည့် အရသာဘက်ကိုဉီးစားပေးထုတ်လုပ် ထားပါတယ်။

မီးတောင်ကြက်သားအရသာ

85 grams

မီးတောင်ကြက်သားအရသာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် ယနေ့ခေတ် လူငယ်အများစုကြိုက်နှစ်သက်ကြသော Korea 2 X hot & Spicy ကဲ့သို့ အစပ်အရသာပေးစွမ်းစေမည့် အရသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။

ပုစွန်ကြက်သွန်ဖြူအစပ်အရသာ

85 grams

ပုစွန်ကြက်သွန်ဖြူအစပ်အရသာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် နူးညံ့သော ခေါက်ဆွဲသားနဲ့အတူ အစပ်အရသာအနေတော်ဖြင့် စားသုံးသူအများစုကြိုက်နှစ်သက်စေမည့် အရသာဘက်ကိုဉီးစားပေးထုတ်လုပ် ထားပါတယ်။

မီးတောင်ကြက်သားအရသာ

85 grams

မီးတောင်ကြက်သားအရသာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် ယနေ့ခေတ် လူငယ်အများစုကြိုက်နှစ်သက်ကြသော Korea 2 X hot & Spicy ကဲ့သို့ အစပ်အရသာပေးစွမ်းစေမည့် အရသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။

ကြက်သားဘာဘီကျူအရသာ

85 grams

ကြက်သားဘာဘီကျူအရသာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် မွှေးပျံ့သော အသားကင်နံ့ နဲ့ ကြက်သွန်နီ အကင်မှ ထွက်ရှိလာသော အနံ့တို့ကို ပေါင်းစပ်ကာ တမူထူးခြားသောအရသာကိုခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

တုန့်ယမ်းအသုပ်အရသာ

85 grams

တုန့်ယမ်းအသုပ်အရသာအသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် ထိုင်းစတိုင်အသုပ်ပုံစံမျိုး ပြုလုပ်ထားကာ လူအများစု ကြိုက်နှစ်သက်စေမည့် တုန့်ယမ်းချဉ်စပ်အရသာကိုပေါ်လွင်စွာပြုလုပ်ထားပါတယ်။

ကြက်သားဘာဘီကျူအရသာ

85 grams

ကြက်သားဘာဘီကျူအရသာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် မွှေးပျံ့သော အသားကင်နံ့ နဲ့ ကြက်သွန်နီ အကင်မှ ထွက်ရှိလာသော အနံ့တို့ကို ပေါင်းစပ်ကာ တမူထူးခြားသောအရသာကိုခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

တုန့်ယမ်းအသုပ်အရသာ

85 grams

တုန့်ယမ်းအသုပ်အရသာအသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် ထိုင်းစတိုင်အသုပ်ပုံစံမျိုး ပြုလုပ်ထားကာ လူအများစု ကြိုက်နှစ်သက်စေမည့် တုန့်ယမ်းချဉ်စပ်အရသာကိုပေါ်လွင်စွာပြုလုပ်ထားပါတယ်။

ပုစွန်ကြက်သွန်ဖြူအစပ်အရသာ

85 grams

ပုစွန်ကြက်သွန်ဖြူအစပ်အရသာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် နူးညံ့သော ခေါက်ဆွဲသားနဲ့အတူ အစပ်အရသာအနေတော်ဖြင့် စားသုံးသူအများစုကြိုက်နှစ်သက်စေမည့် အရသာဘက်ကိုဉီးစားပေးထုတ်လုပ် ထားပါတယ်။

မီးတောင်ကြက်သားအရသာ

85 grams

မီးတောင်ကြက်သားအရသာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် ယနေ့ခေတ် လူငယ်အများစုကြိုက်နှစ်သက်ကြသော Korea 2 X hot & Spicy ကဲ့သို့ အစပ်အရသာပေးစွမ်းစေမည့် အရသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။

ကြက်သားဘာဘီကျူအရသာ

85 grams

ကြက်သားဘာဘီကျူအရသာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် မွှေးပျံ့သော အသားကင်နံ့ နဲ့ ကြက်သွန်နီ အကင်မှ ထွက်ရှိလာသော အနံ့တို့ကို ပေါင်းစပ်ကာ တမူထူးခြားသောအရသာကိုခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

တုန့်ယမ်းအသုပ်အရသာ

85 grams

တုန့်ယမ်းအသုပ်အရသာအသင့်စားခေါက်ဆွဲသည် ထိုင်းစတိုင်အသုပ်ပုံစံမျိုး ပြုလုပ်ထားကာ လူအများစု ကြိုက်နှစ်သက်စေမည့် တုန့်ယမ်းချဉ်စပ်အရသာကိုပေါ်လွင်စွာပြုလုပ်ထားပါတယ်။