ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီအကြောင်း

ရသာချိုစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ဧပြီလ ၂ ရက် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ယမ်ယမ်တံဆိပ် အသင့်စားခေါက်ဆွဲထုပ်များ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသူအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေး၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် စားသုံးသူ နှစ်သက်ကျေနပ်မှုရရှိရေးတို့အပေါ် ထားရှိသည့် မပျက်သောလုံ့လကြောင့် စတင်တည်ထောင်ရာကုမ္ပဏီအသေးလေးမှ စျေးကွက်တစ်ခုလုံးကို ဦးဆောင်နိုင်သည့် အခြေအနေအထိ များစွာတိုးတက်ခဲ့ပါသည်။

အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်များစျေးကွက်တွင် ယမ်ယမ်အမှတ်တံဆိပ်သည် စျေးကွက်ရှယ်ယာ အများဆုံးရှိနေပြီး စားသောက်ကုန်ကဏ္ဍတွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဖြန့်ချိရသည့် ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။

စားသုံးသူတို့ နှစ်သက်ကျေနပ်မှုအတွက် ရည်ရွယ်၍ အရည်အသွေးနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် အရည်အသွေးပြည့်မီကြောင်း ထောက်ခံချက်များဖြစ်သည့် ISO 9001:2008၊ HACCP၊ GMPနှင့် ဟာလ္လာ လက်မှတ်တို့ ရရှိရန်ကြိုးပမ်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ် ယုံကြည်ချက်အပြင် စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း စိတ်ချစွာယုံကြည်နိုင်ပါသည်။

အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုရရှိရန် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းမှုတည်းဟူသည့် ယုံကြည်ချက်သည် လက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်နှင့် နောင်လုပ်မည့်အလုပ်များအားလုံးတွင် ပါ၀င်သည့် အုတ်မြစ်မဏ္ဍိုင်များဖြစ်သည်။